KMK Group Ukraine

«KMK Group Ukraine» – це група компаній будівельного напрямку, до складу яких входять національний виробник станцій біологічної очистки стічних вод та офіційне представництво світових підприємств з виробництва високоякісного обладнання таматеріалів.

О KMK Group Ukraine

    «KMK Group» – динамічно розвиваючийся бренд, що почав свою діяльність в 2004 році та за цей час успішно зарекомендував себе на українському та світовому ринках. За минулі роки «KMK Group» з невеликого підприємства трансформувався в велику структуру, партнерами якої є провідні європейські виробники. Кожна з компаній, які входить до Групи, має свою сферу діяльності в рамках однієї стратегічної мети – створення якісної продукції, використовуючи сучасні і максимально екологічно чисті матеріали та кінцеву продукцію.
    Виробнича база «KMK Group» дає можливість охопити як український ринок, так й ринки далеко за її межами. На сьогоднішній день обладнання нашого виробництва працює у всіх куточках України, а також в Азербайджані, Грузії, Росії, Киргизстані, Казахстані та Екваторіальної Гвінеї.

Компанії, що входять до KMK Group:

Alchimica – це європейський виробник будівельної хімії і високоякісних гідроізоляційних матеріалів з поліуретану. Продукція даної компанії застосовується в гідроізоляції різних видів поверхонь, що вимагають максимальної точності, надійності і довговічності. У 2009 році «KMK Group» стали офіційним представником і імпортером «Alchimica» на території України. За цей час гідроізоляцією hyperdesmo від «Alchimica» було покрито більше 300 тис. М2 покрівель.

Topas Ukraine – сертифікований виробник станцій біологічної очистки стічних вод на території України з використанням матеріалів європейської якості. Особливістю даної компанії є 100% екологічність технологій і процесів, які використовуються у виробництві і функціонуванні станцій очищення стоків. Встановлюючи автономну каналізацію «Topas Ukraine», Ви дбаєте про чистоту навколишнього середовища, так ефективність очищення стоків станціями Topas  становить до 98%.

Paneltim – бельгійський виробник екологічно чистих пластикових сендвіч панелей. «KMK Group» почали свою співпрацю з «Paneltim» в 2013 році і на сьогоднішній день є єдиними представниками в Україні. Продукція «Paneltim» має безліч переваг. Вона має високу міцність на поздовжній і поперечний вигин, стійка до різноманітних агресивних хімічних речовин, відповідає всім екологічним європейським нормам, має дуже широку сферу застосування.

QuickDeck – виробник деревостружкових плит для всіх типів оздоблювальних і будівельних робіт, офіційним представником яких «KMK Group» став в 2014 році. Продукція «QuickDeck» виготовляється із застосуванням сучасних технологій, а також з використанням новітнього обладнання фірми «Maier-dieffenbacher». Особливість «QuickDeck» в збалансованому поєднанні експлуатаційних параметрів матеріалу і його екологічної чистоти.

    Накопичений досвід і технологічний потенціал допоміг нам завоювати довіру найвимогливіших споживачів і виправдати репутацію надійного партнера. Про це свідчать численні нагороди та подяки. Вся наша продукція сертифікована і відповідає європейським стандартам. Адже головне завдання «KMK Group Ukraine» – створення довгострокових і довірчих відносин з нашими клієнтами і партнерами.

Київська область, м Васильків вул. Миколи Гоголя 5/2 Індекс 08601

KMK Group Ukraine

«KMK Group Ukraine» – это группа компаний строительного направления, в состав которых входят национальный производитель станций биологической очистки сточных вод и официальное представительство мировых предприятий по производству высококачественного оборудования и материалов.

О KMK Group Ukraine

    «KMK Group» – динамично и успешно развивающийся бренд, который начал свою деятельность в 2004 году и за это время успешно зарекомендовал себя на украинском и международном рынках. За прошедшие годы «KMK Group» из небольшого предприятия трансформировался в крупную структуру, партнерами которой являются ведущие европейские производители. Каждая из компаний, которые входит в Группу, имеет свою сферу деятельности в рамках одной стратегической цели – создание качественной продукции, используя современные и максимально экологически чистые материалы.
    Производственная база «KMK Group» дает возможность охватить как украинский рынок, так и далеко за его пределами. На сегодняшний день оборудование собственного производства работает во всех уголках Украины, а также в Азербайджане, Грузии, России, Киргизстане, Казахстане и Экваториальной Гвинеи.

О компаниях входящих в KMK Group:

Alchimica -это европейский производитель строительной химии и высококачественных гидроизоляционных материалов из полиуретана. Продукция данной компании применяется в гидроизоляции разных видов поверхностей, требующих максимальной точности, надежности и долговечности. В 2009 году «KMK Group» стали официальным представителем и импортером «Alchimica» на территории Украины. За это время гидроизоляцией hyperdesmo от «Alchimica» было покрыто более 300 тыс. м2 кровель.
Topas Ukraine – сертифицированный производитель станций биологической очистки сточных вод на территории Украины с использованием материалов европейского качества. Особенностью данной компании  является 100% экологичность технологий и процессов, используемых в производстве и функционировании станций очистки стоков. Устанавливая автономную канализацию «Topas Ukraine»,  Вы заботитесь о чистоте окружающей среды, так как эффективность очистки данных установок составляет до 98%.
Paneltim – бельгийский производитель экологически чистых пластиковых сэндвич панелей. «KMK Group» начали свое сотрудничество с «Paneltim» в 2013 году и на сегодняшний день являются единственными представителями в Украине. Продукция «Paneltim» имеет множество преимуществ. Она обладает высокой прочностью на продольный и поперечный изгиб, устойчива к разнообразным агрессивным химическим веществам, соответствует всем экологическим европейским нормам, практичны, имеет очень широкую область применения и многое другое.

QuickDeck – производитель древесностружечных плит для всех типов отделочных и строительных работ, официальным представителем которых «KMK Group» стали в 2014 году. Продукция «QuickDeck» изготавливается с применением современных технологий, а также с использованием новейшего оборудования фирмы «Maier-dieffenbacher». Особенность «QuickDeck» в сбалансированном совмещении эксплуатационных параметров материала и его экологической чистоты. 

    Накопленный опыт и технологический потенциал помог нам завоевать доверие самых требовательных потребителей и оправдать репутацию надежного партнера. Об этом свидетельствуют многочисленные награды и благодарности. Вся наша продукция сертифицирована и соответствует европейским стандартам. Ведь главная задача «KMK Group Ukraine» – создание долгосрочных и доверительных отношений с нашими клиентами и партнерами.

Киевская область, г. Васильков ул. Николая Гоголя 5/2 Индекс 08601